Kärcher – marka, która czyni różnicę.

Mianem Kärcher coraz częściej klienci obdarzają jakiekolwiek urządzenie wysokociśnieniowe utożsamiając produkty czyszczące strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z marką Kärcher. To powód do zadowolenia i uznanie dla lidera rynku urządzeń czyszczących – niemieckiej firmy Alfred Kärcher GmbH, niosący jednak pewne zagrożenia (np. przeniesienia przez użytkowników na markę Kärcher niekorzystnych doświadczeń z użytkowania urządzeń innych producentów). Dlatego dbałość o markę jest bardzo istotna w działaniu Kärcher, firmy istniejącej już od 1935 roku!

Kärcher makes a difference, motto roku 2010 związane z przypadającym właśnie 75-leciem istnienia Alfred Kärcher GmbH, doskonale opisuje walory marki globalnej (obecnej w 190 krajach świata), innowacyjnej (342 patenty, 41 nowych zastosowań – dane 2007), niezmiennie młodej (80% liczby sprzedanych urządzeń to produkty w wieku 0-4 lata). A firma powstała przecież już w 1935!.

Znaczące daty w jej historii to przede wszystkim 1950 – rok opatentowania przez Alfred Kärcher GmbH pierwszego w Europie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego z podgrzewaniem wody oraz 1984 – rok wyprodukowania pierwszego na świecie urządzenia wysokociśnieniowego do zastosowań domowych. Obecnie Kärcher wspiera rozwój technik i technologii czyszczenia, które wpływać mają na poziom mechanizacji i automatyzacji prac, nie tylko we własnych laboratoriach produkcyjnych, ale także poprzez działalność Fundacji Alfreda Kärchera. Działanie na rzecz rozwoju systemów utrzymania higieny i czystości oraz dbałości o naturalne środowisko człowieka poprzez współpracę z młodymi naukowcami jest kontynuacją drogi zapoczątkowanej przez założyciela firmy – Alfreda Kärchera, który kwalifikacje inżynierskie zdobyte na Uniwersytecie w Stuttgarcie w wieku 23 lat w połączeniu z żyłką wynalazczą stały się kluczem do sukcesów, nie tylko osobistych, ale i założonej przez niego firmy. Zanim, zainspirowany zleceniem naprawy urządzeń czyszczących parą wodną otrzymanym od amerykańskiej armii po zakończeniu wojny, Kärcher opracuje skuteczną do dziś technologię czyszczenia i opatentuje pierwsze w Europie urządzenie wysokociśnieniowe, firma od 1935 produkuje elektryczne grzejniki i przemysłowe ogrzewacze na gorące powietrze. W drugiej połowie XX w. oferta Kärcher obejmuje już niemal wszystkie możliwe typy urządzeń do zachowania czystości (m.in. odkurzacze, szorowarki, zamiatarki, myjnie samochodowe) dla przemysłu i gospodarstw domowych. Dziś marką Kärcher znakowane są nawet produkty do nawadniania ogrodów oraz urządzenia do uzdatniania i dystrybucji wody.

Przez lata zmianom podlegał nie tylko zakres i design produktów, co wiązać należy z rozwojem technologii i form przemysłowych, ale także znak towarowy Kärcher, a nawet kolorystyka urządzeń! Dziś doskonale rozpoznawane są dzięki żółtej barwie urządzenia Kärcher do roku 1974 były …… niebieskie!

Firma Kärcher funkcjonuje zgodnie z założeniami Corporate Social Responsibility, „zgodnie z którą przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwystycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowanie” (Green Paper 2001). W komunikacji firmy na całym świecie realizowane są zasady Corporate Identity Kärcher, a kontaktom np. z polskimi odbiorcami Umowa o współpracy, której preambuła tak streszcza charakter relacji: ” Poprzez otwarty dialog oraz partnerskie relacje współpracy w ramach sieci dystrybucji urządzeń Kärcher w Polsce, dążymy do zapewnienia maksimum zadowolenia naszego klienta. Oferujemy w najwyższej jakości produkty i technologie Kärcher oraz kompletną i profesjonalną obsługę w miejscu sprzedaży, zapewniamy serwis gwarancyjny i posprzedażny w pełnej dbałości o środowisko w całym cyklu życia produktów marki Kärcher”.

Do tradycji należy już działanie firmy na rzecz światowego dziedzictwa kultury. 70 akcji czyszczenia, które objęły m.in. takie obiekty jak Statua Chrystusa w Rio de Janeiro czy Statua Wolności w Nowym Jorku naprawdę uwidoczniły różnicę! W 1998 Kolumnada Berniniego na Placu Św. Piotra w Rzymie została wyczyszczona nową technologią opracowaną na potrzeby obiektów zabytkowych…. Opracowaną specjalnie dla Wieży Ratuszowej z krakowskiego Rynku Głównego i w Krakowie wykorzystaną po raz pierwszy w 1998. Ta sama metoda została zastosowana również w 2000 w usuwaniu zabrudzeń z Wieży Zegarowej Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Początek XXI wieku to akcja czyszczenia przez Alfred Kärcher GmbH Kolosów Memnona w Luksorze! Rok 2005 to czyszczenie monumentalnych rzeźb – głów amerykańskich prezydentów w górach Dakoty – Mount Rushmore. Sprzęt Kärcher był używany do usuwania zanieczyszczeń olejowych z brytyjskiego wybrzeża po katastrofie Amoco Cadiz. Kiedy upadł Mur Berliński, Kärcher, delikatnie acz skutecznie, wyczyścił Bramę Brandenburską – symbol niemieckiej jedności. Firma pomagała również ofiarom ostatnich powodzi we wschodnich Niemczech, oczyszczając z błota i brudu obszar o powierzchni 500 000 m2. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Sidney w 2000, urządzenia Kärcher zapewniały czystość olimpijskich obiektów sportowych, podobnie jak 4 lata wcześniej – w Atlancie.

Może to właśnie dzięki tak szerokiej i odpowiedzialnej strategii firmy, francuski Le Figaro już w 2000 uznał markę Kärcher za jedna z 10 marek tysiąclecia, co potwierdziło europejskie badanie znajomości spontanicznej (74%) i wspomaganej marki (92%) w 2005. W Polsce 16 lat działalności Kärcher Sp. z o.o. doprowadziło do znajomości marki na poziomie 38% (spontaniczna) i 64% (wspomagana). Jeszcze lepiej marka Kärcher jest rozpoznawana w Polsce wśród profesjonalistów – spontanicznie wymienia ją 71%, a po okazaniu logotypu: 91% respondentów.

źródło: www.karcher.pl